Teknologi Dan Masyarakat

Teknologi telah menggerakkan kita kepada kehidupan yang selesa. Ianya telah banyak merubah kehidupan kita dari sukar kepada mudah.. Walaupun begitu mungkin pada masa akan datang akam menjadikan manusia semakin malas..( tanyalah sendiri di dalam hati )

Peranan Masyarakat dalam teknologi boleh dilihat daripada beberapa aspek

  • penyumbang utama kemauan teknologi
  • produk yang dicipta sesuai untuk sesuatu negara, masyarakat dan negara
  • sosiobudaya, minat, cita rasa, peraturan dan politik menentukan bentuk produk
  • bagi negara yang mengalami perubahan musim, masyarakat lebih berminat produk mengikut perubahan musim
  • matlamat utama pembuatan produk dan perkhidmatan adalah untuk memenuhi keperluan manusia
  • masyarakat berteknolgi memerlukan masa untuk dibentuk
  • produk yang memberi kesan sampingan atau menggangu suasana kehidupan akan ditolak oleh masyarakat
  • nilai kecintaan sesama insan dan rasa tanggungjawab terhadap mutu alam sekitar menjad tunjang utama kemajuan teknologi

Grab this Widget ~ Blogger Accessories